RT Cerulean - шаблон joomla Новости

Ορίστηκαν οι δύο νέοι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα

Με απόφαση του Δημάρχου Λίμνης Πλαστήρα Παναγιώτη Νάνου ορίστηκαν οι δύο αντιδήμαρχοι που θα έχουν ετήσια θητεία (31 Αυγούστου 2020).

Πρόκειται για τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας Βασ. Ξηροφώτου και Απ. Θέο.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητές τους όπως ανατέθηκαν από το Δήμαρχο:

Ορίζει Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ξηροφώτου Βασιλική και της μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:

i. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων ii. Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

- την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.

- την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού

- τη χορήγηση αδειών του προσωπικού

- την τέλεση γάμων

- την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών

- τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια

- την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

- Εποπτεία και λειτουργία: της Διοικητικής, της Τεχνικής, της Οικονομικής Υπηρεσίας, των ΚΕΠ, του Ληξιαρχείου και του ανθρώπινου δυναμικού

- Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διαφάνειας

- Χορήγηση βεβαιώσεων: μόνιμης κατοικίας, εργαζομένων στο εξωτερικό, ζωής

- Έλεγχος και παραλαβή δηλώσεων ηλεκτροδότησης ακινήτου, άδειες κοινόχρηστων χώρων

- Θεώρηση γνησίου υπογραφών .

- Βεβαιώσεις γνησίου υπογραφών, παλαιότητας κτιρίων και μονίμου κατοικίας

- Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πάσης φύσεως

- Πολιτική προστασία, διαχείριση υδάτων, έλεγχος πόσιμου ύδατος

- Ευθύνη παρακολούθησης έργων, εργασιών και μελετών

- Συντονισμό Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων και λειτουργίας Υπηρεσιών και γραφείων

- Πολιτισμού και αθλητισμού, πρόνοιας, κοινωνικής προστασίας και απασχόλησης

- Ευθύνη διοργάνωσης πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων

- Έκδοσης και ανανέωσης αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών και επαγγελματιών

- πωλητών λαϊκών αγορών.

- Το συντονισμό της διαχείρισης των Αθλητικών χώρων με τους Τοπικούς Αντιδημάρχους

- Το συντονισμό των Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων σε ζητήματα αρμοδιότητάς του

 

plastira antidimarxoi 770x


Ορίζει Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, τη Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Θέο Απόστολο και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου

- τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, - την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

- τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος

- την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή

- τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

- τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

- την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001)

- γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος

- Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο

- την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου

- το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας

- την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας

- Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,

- Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα

- Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων

- Περιβάλλοντος και Πολεοδομικών ζητημάτων

- Καθαριότητας και ανακύκλωσης

- Ευθύνη παρακολούθησης έργων, εργασιών και μελετών

- Ευθύνη για την Ύδρευση, την Άρδευση και των βλαβών των.

- Συντονισμό Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων και λειτουργίας Υπηρεσιών και γραφείων

- Βεβαιώσεις γνησίου υπογραφών, παλαιότητας κτιρίων και μονίμου κατοικίας

- Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πάσης φύσεως

- Την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων για τα αδέσποτα ζώα

- Ευθύνη διαχείρισης αθλητικών χώρων, παιδικών χαρών, δημοτικών κοιμητηρίων

- Ευθύνη δημοτικού ηλεκτροφωτισμού και αντιμετώπιση βλαβών αυτού

- Τέλεση πολιτικών γάμων σε απουσία του Δημάρχου

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Ξηροφώτου Βασιλικής που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Θέος Απόστολος και τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Θέου Απόστολου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Ξηροφώτου Βασιλική.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Ξηροφώτου Βασιλική και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Θέο Απόστολο.

Εισηγούνται τα θέματα των αρμοδιοτήτων τους στην οικονομική επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο και υπογράφουν την αλληλογραφία των αρμοδιοτήτων που τους μεταβιβάζονται.

Ζωντανές κάμερες Fylakti

Live Camera 2-Πλατεία Φυλακτής Live

Πλατεία Φυλακτής Live Cam 2

Μετεωρολογικός σταθμός Καρδίτσας

Μετεωρολογικός σταθμός Καρδίτσας

Μετεωρολογικός σταθμός Φυλακτής

Τσαμαντεϊκα Live Cam 3

Live Camera 3-Οικισμός Τσιαμαντέϊκα

Τσαμαντεϊκα Live Cam 3

Live Camera 4-Ρομποτική Τσιαμαντέϊκα

Ρομποτική Τσαμαντεϊκα Live Cam 4

Live Camera 5-Πλαζ Λαμπερού Λίμνη Πλαστήρα

Πλαζ Λίμνης Πλαστήρα Live Cam 5

Live Camera 6-Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας

Live Camera 7-Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας

Live Camera 7-Νεοχώρι Λίμνη Πλαστήρα

Live Camera 7-Νεοχώρι Λίμνη Πλαστήρα

Live Camera 8-Πεζόδρομος Στ.Λάππα-Κέντρο Καρδίτσα

Live Camera 7-Νεοχώρι Λίμνη Πλαστήρα

Live Camera 9-Εμπορικό Κέντρο Καρδίτσας

Live Camera 9-Εμπορικό Κέντρο Καρδίτσας

Live Camera 10-Φράγμα Λίμνης Πλαστήρα

Live Camera 10-Φράγμα Λίμνης Πλαστήρα

Live Camera 11-Κρυονέρι Λίμνη Πλαστήρα

Live Camera 11-Κρυονέρι Λίμνη Πλαστήρα

Live Camera 12-Αγ.Αθανάσιος Λαμπερό Λίμνη Πλαστήρα

Live Camera 12-Αγ.Αθανάσιος Λαμπερό Λίμνη Πλαστήρα

Τελευταία νέα Τοπικά Φυλακτής

  • 1
  • 2
Prev Next
Γέφυρα με ημερομηνία λήξης 2 χρόνια και 10 μήνες !!! – Χωρίς οδικό δίκτυο η Φυλακτή.

Γέφυρα με ημερομηνία λήξης 2 χρόνια και 10 μήνες !!! – Χωρίς οδικό δίκτυο η…

Η κακοκαιρία Daniel ισοπέδωσε το οδικό δίκτυο προς και από τη Φυλακτή, αφού η «προσωρινή»...

(11-09-2023 07:15)

Με λαμπρότητα ο Επιτάφιος στη Φυλακτή Καρδίτσας

Με λαμπρότητα ο Επιτάφιος στη Φυλακτή Καρδίτσας

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος με μεγάλη ευλάβεια και τηρώντας τα ήθη, τα έθιμα...

(18-04-2023 08:39)

Αναφορά του βιβλίου Αθανάσιου Τσιαμαντά στην εκπομπή Σήμερα ΣΚΑΙ

Αναφορά του βιβλίου Αθανάσιου Τσιαμαντά στην εκπομπή Σήμερα ΣΚΑΙ

Εύλογη η αναφορά των παρουσιαστών Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο στην εκπομπή Σήμερα ΣΚΑΙ στο...

(03-04-2023 09:39)

Αποτελέσματα εκλογών Συνδέσμου Φυλακτιωτών Καρδίτσας

Αποτελέσματα εκλογών Συνδέσμου Φυλακτιωτών Καρδίτσας

Πραγματοποιηθηκε στις 22/01/2023,ημερα Κυριακη στην Καρδιτσα στην αιθουσα Πολιτιστικων Συλλογων Καρδιτσας οι εκλογες του Συνδεσμου...

(24-01-2023 11:08)

Παράταση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. Φυλακτιωτών Καρδίτσας

Παράταση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. Φυλακτιωτών Καρδίτσας

Συνεδρίασε την Δευτέρα 16/01/23 η εφορευτική επιτροπή του Συνδέσμου Φυλακτιωτών Καρδίτσας

(17-01-2023 08:46)

Ανακοίνωση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Φυλακτιωτών Καρδίτσας

Ανακοίνωση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Φυλακτιωτών Καρδίτσας

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11/12/2022 η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Φυλακτιωτών Καρδίτσας στην αίθουσα της...

(03-01-2023 08:44)

Τελευταία νέα Λίμνης Πλαστήρα

  • 1
  • 2
Prev Next
Ολοκληρώθηκε η έρευνα για την αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Ιανού στη λίμνη Πλαστήρα

Ολοκληρώθηκε η έρευνα για την αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Ιανού στη λίμνη Πλαστήρα

Ολοκληρώθηκε το Εφαρμοσμένο Ερευνητικό Πρόγραμμα για την αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκάλεσε ο μεσογειακός...

(23-11-2023 14:55)

Ειδυλλιακό τοπίο με ομίχλη στη Λίμνη Πλαστήρα

Ειδυλλιακό τοπίο με ομίχλη στη Λίμνη Πλαστήρα

Μαγικές φωτογραφίες από την Λίμνη Πλαστήρα να χάνεται στην ομίχλη ,με πολύ χαμηλή ορατότητα και εικόνες που...

(04-12-2020 02:07)

Ξημέρωμα στην παγωμένη Λίμνη Πλαστήρα

Ξημέρωμα στην παγωμένη Λίμνη Πλαστήρα

Μαγικές φωτογραφίες από την παγωμένη Λίμνη Πλαστήρα, με φόντο τμήμα της οροσειράς των Αγράφων.

(27-03-2020 07:07)

Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα στην 1η έκθεση εναλλακτικού Τουρισμού και Γαστρονομίας

Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα στην 1η έκθεση εναλλακτικού Τουρισμού και Γαστρονομίας

Μετά από χρόνια απουσίας από εκθέσεις Τουρισμού, ο Δήμος λίμνης Πλαστήρα επέστρεψε με σκοπό την...

(20-11-2019 05:53)

Το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα επισκέφθηκε η Βουλευτής Ασημίνα Σκόνδρα

Το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα επισκέφθηκε η Βουλευτής Ασημίνα Σκόνδρα

Το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα επισκέφθηκε η βουλευτής Καρδίτσας κ. Ασημίνα Σκόνδρα και είχε μια μακρά...

(11-11-2019 23:58)

Ορίστηκαν οι δύο νέοι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα

Ορίστηκαν οι δύο νέοι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα

Με απόφαση του Δημάρχου Λίμνης Πλαστήρα Παναγιώτη Νάνου ορίστηκαν οι δύο αντιδήμαρχοι που θα έχουν...

(05-09-2019 23:36)

Τελευταία νέα Ν. Καρδίτσας

  • 1
  • 2
Prev Next
Η Λευκότητα στα Ορεινά του Χρήστου Διαμαντή και του Χρήστου Κολτσίδα

Η Λευκότητα στα Ορεινά του Χρήστου Διαμαντή και του Χρήστου Κολτσίδα

Το βιβλιοπωλείο ΑΠΟΠΕΙΡΑ – Μπαρτζιώκας με ιδιαίτερη χαρά, την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα...

(24-02-2018 07:08)

Ανοιχτή η αίθουσα της Π.Ε. Καρδίτσας για την αντιμετώπιση του καύσωνα

Ανοιχτή η αίθουσα της Π.Ε. Καρδίτσας για την αντιμετώπιση του καύσωνα

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και ενόψει του επικείμενου καύσωνα, σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του...

(27-06-2017 21:07)

Εορτασμός για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων στη Καρδίτσα

Εορτασμός για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων στη Καρδίτσα

Στο πλαίσιο του εορτασμόυ της Διεθνο΄υς Νύχτας Μουσείων, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας και ο Σύλλογος...

(16-05-2017 22:53)

Οδοιπορικό στη χιονισμένη Καρδίτσα

Οδοιπορικό στη χιονισμένη Καρδίτσα

Χρειάστηκαν 18 ολόκληρα χρόνια, για να επαναληφθεί η σφοδρή χιονόπτωση στο κέντρο της Καρδίτσας. Το...

(13-01-2017 06:17)

Η Fylakti απευθείας με την Καρδίτσα

Η Fylakti απευθείας με την Καρδίτσα

Ακόμη, μια κάμερα πρόστεθηκε στο δίκτυο διαδικτυακών καμερών του fylakti.com.

(13-04-2016 04:32)

Νέα σύνθεση του Δ.Σ. του συλλόγου Φίλων Αρχαιλογικού Μουσείου Καρδίτσας

Νέα σύνθεση του Δ.Σ. του συλλόγου Φίλων Αρχαιλογικού Μουσείου Καρδίτσας

Συγκλήθηκε  το Σάββατο, 13-02-2016, το Δ.Σ του Συλλόγου Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Καρδίτσας και αποφάσισε την...

(15-02-2016 20:57)